Tiếng ViệtEnglish

Hoạt động đầu tư

 

 

nhamay

Đầu tư thêm Nhà máy Giày Hà Gia ở thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

 


Đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống CO.OP XTRA tại Thủ Đức (Đại siêu thị)

 

442

Dự án Nam Tân Uyên : Đầu tư tổ hợp sản xuất giày và nguyên phụ liệu