Đông Hưng Footwear Group đồng hành cùng các phong trào văn hóa thể thao cộng đồng

Ý thức được vai trò của doanh nghiệp đối với cộng đồng, trong nhiều năm qua, Đông Hưng Footwear Group đã nhiệt tình tổ chức và tham gia các hoạt động văn hoá thể thao cộng đồng nhằm kết nối cộng đồng.

 

Đông Hưng Footwear Group thường có các hoạt động thường niên về thể thao, giải trí, khám chữa bệnh và đào tạo nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện học tập và phát triển của nhân viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi giữa các cấp lãnh đạo, quản lý với anh em công nhân để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, thân tình. Đông Hưng Footwear Group thường có các hoạt động thường niên về thể thao, giả trí, khám chữa bệnh và đào tạo nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện học tập và phát triển của nhân viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi giữa các cấp lãnh đạo, quản lý với anh em công nhân để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, thân tình.

Đông Hưng Footwear Group thường có các hoạt động thường niên về thể thao, giả trí, khám chữa bệnh và đào tạo nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện học tập và phát triển của nhân viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi giữa các cấp lãnh đạo, quản lý với anh em công nhân để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, thân tình.

Đông Hưng Footwear Group thường có các hoạt động thường niên về thể thao, giả trí, khám chữa bệnh và đào tạo nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện học tập và phát triển của nhân viên. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi giữa các cấp lãnh đạo, quản lý với anh em công nhân để thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, thân tình.

Đông Hưng Footwear Group thường có các hoạt động thường niên về thể thao, giả trí, khám chữa bệnh và đào tạo nhằm chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện học tập và phát triển của nhân viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Lô 3.2, Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84)274-3727017 - Fax : 0274-3741518

Email: info@donghungfootwear.com