Lao động phổ thông

CẦN TUYỂN:

- Lao động phổ thông: 100

- Công nhân may công nghiệp: 100

- Công nhân ép đế giày: 50

Do nhu cầu phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường, công ty CPCN Đông Hưng cần tuyển: Lao động phổ thông, ưu tiên có tay nghề may và công nhân đã làm việc tại công ty trước đây