Nhân viên Marketing - Phụ trách các kênh Online (05)

Số lượng tuyển dụng: 01
Giới tính: Nam/nữ
Độ tuổi: Từ 25 – 30

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

 1. Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình, quy định về đào tạo:
- Xây dựng chính sách, quy trình, quy định đào tạo cụ thể, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật, bổ sung và sửa đổi các chính sách, quy trình, quy định về đào tạo để thu hút và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.


2. Phân tích nhu cầu đào tạo của CBNV: Căn cứ kết quả đánh giá nhân sự của Giám đốc/Trưởng phòng ban, mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty và kết quả đánh giá năng lực của từng CBNV để phân tích nhu cầu đào tạo theo tháng/quý/năm.

3. Xây dựng ngân sách đào tạo hàng năm: Dựa vào quy định đào tạo, nhu cầu đào tạo của nhân sự các phòng/ban và thông tin tài chính hàng năm để lập ngân sách cho hoạt động đào tạo.

4. Lập và triển khai kế hoạch đào tạo của công ty hàng năm:
- Lập kế hoạch đào tạo tháng/quý/năm dựa trên quy trình, quy định, nhu cầu và ngân sách đào tạo được phê duyệt.
- Điều chỉnh kế hoạch đào tạo theo nhu cầu thực tế để đáp ứng nhu cầu thực tế của Công ty.
- Triển khai kế hoạch đào tạo tháng/quý/năm. Phối hợp tổ chức hoặc tổ chức các hoạt động đào tạo cho công ty.
- Chọn lựa và phối hợp với các tổ chức tư vấn đào tạo/ giảng viên nhằm đảm bảo các hoạt động đào tạo được thành công.
- Điều phối các lớp đào tạo hoặc trực tiếp đứng lớp đào tạo theo kế hoạch.

5. Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo nội bộ:
- Trực tiếp soạn thảo các tài liệu đào tạo nội bộ như: Tổng quan Công ty, sổ tay nhân viên,..
- Tổng hợp, hiệu chỉnh các tài liệu chuyên môn (tài liệu đào tạo PCCC, kiến thức ngành hàng,…) để phục vụ hoạt động đào tạo.
- Cập nhật liên tục các kiến thức mới có liên quan để cập nhật kịp thời tài liệu đào tạo.

6. Xây dựng, phát triển và điều phối động của đội ngũ đào tạo nội bộ:
- Hướng dẫn, bồi dưỡng những nhân sự có tìm năng để xây dựng đội ngũ phụ trách hoạt động đào tạo nội bộ phù hợp tại các bộ phận, chi nhánh.
- Điều phối nhân sự kiêm nhiệm công tác đào tạo phụ trách các lớp đào tạo nội bộ tại văn phòng/chi nhánh.

7. Xây dựng và triển khai các hệ thống, công cụ đo lường kết quả, hiệu quả đào tạo:
- Xây dựng các hệ thống, công cụ đo lường kết quả, hiệu quả đào tạo để đảm bảo hoạt động đào tạo đáp ứng được tốt nhất yêu cầu công việc.
- Triển khai các hệ thống, công cụ đo lường kết quả, hiệu quả đào tạo kịp thời, nhanh chóng và chính xác.

8. Các công tác nhân sự khác được Giám Đốc Nhân sự phân công.
 
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 

-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm hoặc các ngành Kinh tế. 
- Ứng viên bất buộc phải có khả năng trực tiếp đứng lớp đào tạo một số chuyên đề. 
- Kiến thức về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và đánh giá năng lực cá nhân. 
- Có khả năng đọc hiểu và biên soạn tài liệu tiếng anh. 
- Có khả năng xây dựng đội ngũ, môi trường làm việc cởi mở, hòa đồng 
- Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng hoàn thành tốt công việc dưới áp lực cao trong thời gian ngắn; 
- Tích cực, nhiệt tình, chính xác; 
- Trung thực, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp.