Ông Hà Duy Hưng được bầu làm chủ tịch Hội da giầy TP. HCM

Hoạt động của hội ở nhiệm kỳ này không năm ngoài mục tiêu là nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi hội viên và của cả ngành, xây dựng ngành công nghiệp da-giày phát triển bền vững. Hội da giầy TP hiện có gần 100 hội viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giầy dép, túi xách, nguyên phụ liệu , máy móc và công cụ hỗ trợ ngành giầy.